top of page

יואלי ליבוביץ 

"מי שמכיר את ההיסטוריה האישית שלי יודע שאני מכיר מה זה להפסיד ברכה של אבא.

 16 שנה לקח לי עד שיכולתי לזכות בחזרה לברכה מאבא שלי."

 

כיבוד הורים

כל המכבד אביו ואמו,

הקב"ה מאיר לו

בעולם הזה ובעולם הבא.

כל המכבד אביו ואמו הקב"ה משלם לו שכרו בעולם הזה ובעולם הבא,, וזוכה לפרנסה טובה וישועה, ואומר רבינו בחיי, גדול כח מצות כבוד אב ואם, שיש בשכרה פירות ושכר גם בעולם הזה, בשלוה והצלחה, שיוסיף לו השם יתברך בכל מעשיו, ובאריכות ימים, ובנוסף שכר המצוה שמור לו לעולם הבא.

הרב פנגר 

מדבר על כתות 

 

העובר במעי אימו

ומעלת הנישואין

הבן יקיר לי

המשפיע הרב שמעון שנייבלג מספר איך קיבל

 את הידיעה  שבנו עוזב את הדרך החרדית

ואיך הוא מתמודד עם זה

סיפור  

המזבח של מנקה הרחובות

   מהספר אביהם של ישראל

 
 

טוב לומר בכל שעה קשה

 

חשיבה חיובית

בכל קושי כדאי לחשוב לומר ולקוות ש-

בעזרת השם הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר

וראה בך ערות דבר

"וראה בך ערות דבר ושב מאחריך".

כְּשֶׁיֵּשׁ  פִּרְצָה בַּצְּנִיעוּת, אָז ה'  "שָׁב מֵאֲחַרֶיך"

וְאַתָּה בֶּחָזִית, חָשׂוּף לָאוֹיֵב. חס ושלום.

ישועה

בזכות התחזקות בצניעות

ה' לא חייב לנו כלום

נעשה משהו שאנחנו לא חייבים לעשות,

ואולי נזכה מה' יתברך ישועות  לראות 

רמזים מהתורה על הקשר שבין השבת לעם ישראל

"יום הששי ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים…"

 
bottom of page