יתושו של טיטוס

 

שום דבר לא נברא לבטלה. ה' עושה שליחותו, אפילו ע"י נחש, אפילו ע"י יתוש…

 

מעשה בטיטוס הרשע מלך רומא. שהחריב את בית המקדש והתחיל מחרף ומגדף ומתפאר, ניצחתי את אלוקי ישראל. לא הבין אותו רשע שהקב"ה שלח אותו כדי להעניש ולהוכיח את ישראל.

 

טיטוס אסף את כלי המקדש והפליג לארצו לרומא. הים סער מאוד עד שהספינה כמעט טבעה. והרשע צועק: "רואה אני שאלוקי ישראל חזק רק במים!  את דור המבול העניש במים, וגם את המצרים הטביע בים. כשהייתי בבית המקדש לא היה בכוחו לנצחני. עכשיו כשאני על הים, בא להילחם בי! אם גיבור הוא , יעלה נא ליבשה, ונראה מי ינצח!"

 

צווח ולא הבין שגם הסערה שלוחה מאת ה', להזכירו שגם הוא בידו של הקב"ה. טיטוס הגיע ליבשה והקב"ה שלח לו יתוש זעיר שנכנס לאפו וחדר למוחו. אט אט גדל היתוש וטיטוס סבל מכאבי ראש גדולים. טובי הרופאים אמרו: "מחלה כזו עוד לא ראינו".

 

עבר פעם ליד בית מלאכה של נפח. הנפח הלם בפטישו על הברזל שעל הסדן, והדפיקות החזקות הללו השתיקו את היתוש שבראשו. צוה והביאו בכל יום נפחים אל ארמונו להכות על הסדן. אך היתוש התרגל והמשיך לנקר בראשו. כשלא יכול היה לסבול את כאביו, קרא לרופאים וצוה עליהם לפתוח את ראשו. עשו הרופאים כמצותו ומצאו בראשו את היתוש, שהיה עכשיו גדול כמו גוזל של יונה! וכשיצא היתוש מראשו מת הרשע.